Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

น.ศ. สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา    15 มี.ค. 2562

    15 มี.ค. 2562

    15 มี.ค. 2562

คุณรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ผช.ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง นำคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะอาจารย์ จำนวน 43 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีเมืองอาเซียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำหรับคณะศึกษาดูงานเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษา ในการนี้ นักศึกษาได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการตลาดและภาคการเกษตร โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 15  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record 2019-03-15  保存日期 日期记录 2019-03-15

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share