Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

เกษตร จ.ภูเก็ต    16 มิ.ย. 2561

Farmers Phuket Province    16 มิ.ย. 2561

    16 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รอง ปธ.กก.บริหารตลาด ศรีเมือง พร้อมด้วย คุณบำรุง. สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต คุณกิตติมา คำขำ ผจก.ฝ่ายค้าปลีกและพลาซ่า และทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต แผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรภูเก็ต นำโดยคุณภิมลชัย ณ ตะกั่วทุ่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่ และเกษตรผู้ปลูกผักผลไม้ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมืองเรื่องการบริหารจัดการตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน พร้อมกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ภายในตลาดด้วย

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 416  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record 2018-06-16  保存日期 日期记录 2018-06-16

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share