Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

เกษตร จ.กาญจนบุรี     16 มิ.ย. 2561

Farmers Kanchanaburi Province    16 มิ.ย. 2561

    16 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตร จ.กาญจนบุรี นำโดยคุณไพรวัลย์ คันศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเกษตรกรจากตลาดเกษตรกร จ.กาญจนบุรี มาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมืองเรื่องการส่งเสริมการเกษตร ที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยคุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต คุณละติรัส พัฒโนภาส ผช.ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน พร้อมกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ภายในตลาดศรีเมืองด้วย

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 398  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record 2018-06-16  保存日期 日期记录 2018-06-16

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share