Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

อบจ.เชียงราย     3 มี.ค. 2561

Chiangrai provincial administrative organization    3 มี.ค. 2561

    3 มี.ค. 2561

คุณวัชรพงศ์ ปิโย พร้อมด้วยคุณอิสราง อุดม ส.อบจ.เชียง นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชนเขตตำบลห้วยสัก ดอนลาน ท่าทราย อ.เมือง เชียงราย จำนวน 215 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง คุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ภายในตลาดศรีเมืองด้วย

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 894  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record 2018-03-03  保存日期 日期记录 2018-03-03

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share