an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

อบรมผู้นำเกษตรกรเมียนมา มุ่งบูรณาการการเกษตรและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน     

คุณพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทน ผวจ.รบ. กล่าวเปิดการอบรมผู้นำเกษตรกรจากกรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ซึ่งจัดโดยตลาดศรีเมืองร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศษฐกิจ ไทย – เมียนมาสาขาราชบุรี โดยมีพลโท มีชัย ห้องริ้ว ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศษฐกิจ ไทย - เมียนมา สาขาราชบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ณ สถาบันพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปบูรณาการต่อยอดการเกษตร และเป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศเมียนมาต่อไป อีกยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times  176  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record  2018-12-01
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด View All  import_contacts

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share