an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

อบจ.เชียงราย     

Chiangrai provincial administrative organization

คุณวัชรพงศ์ ปิโย พร้อมด้วยคุณอิสราง อุดม ส.อบจ.เชียง นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชนเขตตำบลห้วยสัก ดอนลาน ท่าทราย อ.เมือง เชียงราย จำนวน 215 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง คุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ภายในตลาดศรีเมืองด้วย

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times  852  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record  2018-03-03
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด View All  import_contacts

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share