an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

ปศุสัตว์ จ.ราชบุรี ร่วมกับ ตลาดศรีเมือง จัดอบรม “ปศุสัตว์ O.K.” ยกระดับมาตรฐานสินค้า เน้นความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค     

Ratchaburi Provincial Livestock Office and Srimuang Market

ปศุสัตว์ จ.ราชบุรี ร่วมกับตลาดศรีเมือง จัดการอบรมหลักสูตร “ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” หรือปศุสัตว์ O.K.ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายไข่สดในตลาดศรีเมือง โดยมีส.ต.ญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ ปศุสัตว์ จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และ ส.ต.ญ.สุชาดา สุสุทธิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตลาดศรีเมือง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักผลิตเนื้อสัตว์ กระบวนการขั้นตอนการผลิต เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานกับสถานที่ประกอบการ นำไปสู่การพัฒนาให้ได้รับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times  494  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record  2018-03-02
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด View All  import_contacts

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share