an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

ศรีเมืองจับมือ 5 หน่วยงาน MOU ตลาดประชารัฐปลอดภัย     

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.รบ.เป็นประธานและสักขีพยาน นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการตลาดประชารัฐปลอดภัย ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการ จ.ราชบุรี นายวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกร จ.ราชบุรี คุณฉัตรชัย ประดิษฐวัฒนา ผู้อำนวยการธนาคาร ธกส. จ.ราชบุรี นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กก.ผอ.บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตลาดศรีเมือง สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มพื้นที่การจำหน่าย และพัฒนาสินค้าให้สามารถยกระดับมาตรฐาน และตอบสนองนโยบายในการดำเนินงานตลาดประชารัฐ โดยมีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า OTOP และสินค้า แปรรูปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times  868  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record  2017-11-17
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด View All  import_contacts

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share