www.taladsrimuang.com
/site/sri_gb/showdetail_se.php?id=127
/var/www/html/site/sri_gb/showdetail_se.php
lang : th
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ     27 ก.พ. 2560

    27 ก.พ. 2560

เมื่อวันที่ 26 กพ.2560 นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาการผลิต และตรวจเยี่ยมห้องปฏิบิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างพร้อมสอบถามข้อมูลขั้นตอนการตรวจสุ่มการตรวจสอบสินค้าต่างๆในตลาดศรีเมือง วิธีการแจ้งผลการตรวจให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ทราบผล..จำนวนตัวอย่างที่สุ่มแต่ละวันครอบคลุ่มตามหลักวิชาการหรือไม่ เมื่อกล่าวโดยรวม แล้วรมช.กระทรวงพาณิชย์ และคณะฯรวมถึงสื่อมวลชน พึ่งพอใจ ในรูปแบบการทำงานของตลาดศรีเมือง โดยเฉพาะประเด็นที่มีการส่งเสริมให้คำแนะนำด้านวิชาการในพื้นที่ มีกลุ่มผู้ผลิตอย่างชัดเจน มีความมุ่งเน้นให้สินค้าในตลาดปลอดภัยทุกชนิด เป็นต้นแบบได้ กล่าวลงท้ายว่ารูปแบบของตลาดศรีเมืองนี้จะกลับไปนำเสนอกับผู้บริหารระดับสูงต่อไป

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 1398  วันที่บันทึกข้อมูลDate Record 2017-02-27 เวลา Times 10:31:27

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share