an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัย    10 เม.ย. 2560

    10 เม.ย. 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัยที่สนใจจะขอใบรับรองการผลิตพืชปลอดภัย ให้ทราบถึงแนวทางการผลิต และกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 1974  วันที่บันทึกข้อมูลDate Record 2017-04-10 เวลา Times 15:14:55

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share