www.taladsrimuang.com
/site/sri_gb/show_service.php

lang : th
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

ข้อมูลศูนย์บริการเกษตรกร

Farmer Service Center Information

หัวข้อข่าวสาร

News headlines

วันที่

Date

อ่าน

Read

ฝ่ายพัฒนาการผลิตจัดประชุมเกษตรกรที่เข้าจำหน่ายในโครงการผักปลอดภัย
12 ก.ย. 2560 1127
คุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิตต้อนรับคณะดูงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เพชรบุรี
15 มิ.ย. 2560 1403
ตลาดศรีเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 2560 1258
นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัย
10 เม.ย. 2560 1512
นายบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสนร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทก้า(TICA)
10 เม.ย. 2560 1593
นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ
27 ก.พ. 2560 1149
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาเรื่อง บทบาทเอกชนในการติดตามเครือข่ายการผลิตพืชผักปลอดภัย จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
20 ก.ค. 2557 3183
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองนำคณะศึกษาดูงานจากกรมตำรวจดูงานแปลงผักปลอดภัยในโครงการ ผักปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี
19 ก.ค. 2557 1482
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาโครงการผักปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี จัดโดยกรมตำรวจ
19 ก.ค. 2557 2065
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมือง นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบสารพิษตกค้างตลาดศรีเมือง สาธิตการตรวจสารพิษตกค้างในงาน Learning Day ในเดือนเมษายน 2557 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
19 ก.ค. 2557 2866
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกร กลุ่ม น้ำหัก ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
19 ก.ค. 2557 2701
7 มกราคม 2557 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ
9 ม.ค. 2557 1687
16 ธันวาคม 2556 คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ
20 ธ.ค. 2556 1709
3,6 กันยายน 2556 ตลาดศรีเมืองจัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรปลอดภัย
14 พ.ย. 2556 1620
4,11 พฤศจิกายน 2556 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุยหมักชีวภาพ
14 พ.ย. 2556 1954
28 ข่าว : 2 หน้า :
28 News : 2 Page :
1

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share