www.taladsrimuang.com
/site/sri_gb/show_service.php

lang : th
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

ข้อมูลศูนย์บริการเกษตรกร

Farmer Service Center Information

หัวข้อข่าวสาร

News headlines

วันที่

Date

อ่าน

Read

นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และนายละติลัศ พัฒโนพาส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน
-
14 มี.ค. 2562 10
ฝ่ายพัฒนาการผลิตจัดการประชุมเกษตรกรที่เข้าจำหน่ายในโครงการผักปลอดภัยครั้งที่1/2562
-
23 ม.ค. 2562 93
ฝ่ายพัฒนาการผลิตลงพื้นที่ให้คำแนะนำการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย
-
17 ม.ค. 2562 100
ฝ่ายพัฒนาการผลิตลงพื้นที่ให้คำแนะนำการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกรและติดตามส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
-
17 ม.ค. 2562 93
การประชุมพบปะเกษตรกรโครงการอาหารปลอดภัย(ผักปลอดภัย)เรื่องการใช้ คิวอาร์โค๊ท(เกษตรกร4.0)
8 พ.ย. 2561 287
ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิตลงแปลงปลูกผักของเกษตรกรในโครงการผักปลอดภัยเพื่อให้คำแนะนำการผลิตพืชปลอดภัย
-
8 พ.ย. 2561 289
ฝ่ายพัฒนาการผลิตจัดประชุมเกษตรกรที่เข้าจำหน่ายในโครงการผักปลอดภัย
12 ก.ย. 2560 1713
คุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิตต้อนรับคณะดูงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เพชรบุรี
15 มิ.ย. 2560 1797
ตลาดศรีเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 2560 1504
นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัย
10 เม.ย. 2560 1923
นายบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสนร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทก้า(TICA)
10 เม.ย. 2560 1977
นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ
27 ก.พ. 2560 1365
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาเรื่อง บทบาทเอกชนในการติดตามเครือข่ายการผลิตพืชผักปลอดภัย จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
20 ก.ค. 2557 3441
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองนำคณะศึกษาดูงานจากกรมตำรวจดูงานแปลงผักปลอดภัยในโครงการ ผักปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี
19 ก.ค. 2557 1671
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาโครงการผักปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี จัดโดยกรมตำรวจ
19 ก.ค. 2557 2256
34 ข่าว : 3 หน้า :
34 News : 3 Page :
1

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share