Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

ร่วมงานกับเรา

Join us

รับสมัครงาน

บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป (ตลาดศรีเมือง) เปิดรับสมัครพนักงาน (ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติ
 • สามารถใช้ HTML5, PHP, MySql
 • มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวการใช้งานในการสร้าง web application เช่น JavaScript, CSS, json, Ajax
 • สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
 • หากมีความสามารถการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript Library, Node.Js ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Git จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เอกสารสมัครงาน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์
 • ผลงาน (Portfolio)

ท่านใดสนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานตลาดศรีเมือง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 0 3233 8250, 0 3232 6158

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share