Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

9 ข้อตลาดศรีเมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย

9 Outstanding Qualities of Srimuang Market, Thailand

มีการศึกษาดูงานมากที่สุด

The most work studies

ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่มีหน่วยงานภายในประเทศ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พาณิชย์จังหวัดต่าง ๆ และชาวต่างประเทศให้ความสนใจขอศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะ

Srimuang Market is a hub for the sale of fruits and vegetables to which domestic agencies such as municipalities, sub-district administrative organizations and provincial commercial authorities and foreigners give attention and participate in numerous work studies because:

1. ตลาดศรีเมืองได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว ) เป็นระยะเวลา 10 ปี ติดต่อกัน
2. ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐ ในการจัดตั้ง “ ศูนย์บริการเกษตรกร ” และ“ โครงการอาหารปลอดภัย ”
3. จัดระบบการบริหารงานเป็นแบบสถาบัน จึงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ผู้ขาย ผู้ซื้อ
4. ดำเนินการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ ( แหล่งผลิต ) กลางน้ำ ( ตัวตลาด ) ปลายน้ำ ( ผู้บริโภค )
5. ให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยโดยมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผัก ผลไม้ ให้ปลอดภัยจากสารพิษ

1. Srimuang market has received the reliable fresh market award on the excellent level (five stars) for ten consecutive years.
2. The market signed a cooperative agreement with the government in the establishment of the “service center for farmers” and the “food safety project.”
3. The market manages its work as an institute. Hence, it is accepted by farmers, sellers and buyers.
4. The market exercises management from the source (origin) of production, mid-way (at the market) and at the destination (consumers).
5. The market ensures food safety through focus, support and encouragement for farmers to produce chemical-free fruits and vegetables

จากสถิติการศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 มีจำนวน 505 ครั้ง เป็นหน่วยงานภายในประเทศ 378 ครั้ง ต่างประเทศ 127 ครั้ง ( จำนวน 55 ประเทศ ) เฉลี่ยมาศึกษาดูงาน ปีละ 101 ครั้ง

According to statistics on work studies from 2009 to May 2013, a total of 505 studies were conducted at the market, 378 of which were done by domestic agencies, while 127 were international agencies (from 55 nations). On average, work studies are organized 101 times every year.

คณะผู้ศึกษาดูงาน Study Team
คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด
คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด
ลำดับที่ ประเทศที่มาศึกษาดูงาน Countries
1กัมพูชาCAMBODIA
2คุ๊ก ไอร์แลนด์COOK ISLAND
3จอร์เจียGEORGIA
4เคนยาKENYA
5มาเลเซียMALAYSIA
6พม่าMYANMAR
7เนปาลNEPAL
8โซโรมอน ไอร์แลนด์SOLOMON ISLANDS
9ชูดานSUDAN
10แทนซาเนียTANZANIA
11ติมอเรสเตร์TIMORLESTE
12ศรีลังกาSRILANKA
13บังกาลาเทศBANGLADESH
14อินโดนีเซียINDONESIA
15ลาวLAOU
16ญี่ปุ่นJAPAN
17เวียดนามVIETNAM
18อินเดียINDIA
19อียิปต์EGYPT
20อิหร่านIRAN
21จอร์แดนJORDAN
22ซิลีCHILE
23จีนCHINA
24ฟิลิปปินส์PHILIPPINES
25ฝรั่งเศสFRANCE
26ปานามาPANAMA
27ภูฏานBHUTAN
28เดนมาร์กDENMARK
ลำดับที่
Order
ประเทศที่มาศึกษาดูงาน Countries
29มองโกเลียMONGOLIA
30นอร์เวย์NORWAY
31บัลแกเรียBULGARIA
32โปแลนด์POLAND
33ฮังการีHUNGARY
34ออสเตรียAUSTRIA
35ปาเลาPALAU
36นิวซีแลนด์NEW ZEALAND
37โอมานOMAN
38เปรูPERU
39โดมินิกาDOMINICA
40จาเมกาJAMAICA
41กัวเตมาลาGUATEMALA
42บาร์เบโดสBARBADOS
43เฮติHAITI
44ยูกันดาUGANDA
45เอธิโอเปียETHIOPIA
46แอลจีเรียALGERIA
47ฟินแลนด์FINLAND
48เนเธอร์แลนด์NETHERLANDS
49กรีซGREECE
50ซานมารีโนSAN MARINO
51ไมโครนีเซียMICRONESIA
52เลบานอนLEBANON
53แกมเบียTHE GAMBIA
54แคเมอรูนCAMEROON
55แคนาดาCANADA
56--
ปี
YEAR
ภายในประเทศ ( คณะ )
Domestic
ภายนอกประเทศ ( คณะ )
Outside country
รวมคณะ
Faculty Board
หมายเหตุ
Note
255242 15 57
255367 19 86
255484 25 109
255598 35 133
255687 33 120 ถึงเดือนตุลาคม
รวม
Total
378 127 505
คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share