รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 ข่าแก่
10.00 
ราคาลง
 ดอกหอม
60.00 
ราคาลง
 ลูกมะกรูด
1.50 
ราคาลง
 มะเขือเทศผลใหญ่
12.00 
คงที่
 มันเทศ
12.00 
ราคาลง
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 ฝรั่งกิมจู
22.00 
ราคาลง
 กล้วยไข่สุุก
20.00 
ราคาลง
 ขนุนทองประเสริฐ
16.00 
ราคาลง
 สับปะรดปัตตาเวีย/สวนผึ้ง
10.00 
ราคาลง
 มะม่วงแก้วดิบ
18.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
 
 

 
 
งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น Japan pavilion Hokkaido Fair
ตลาดศรีเมือง ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น จัดงานแสดงสินค้าญี่ปุ่น Japan pavilion Hokkaido Fair...
   
มหากุศลครั้งใหญ่
พระอาจารย์อลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เดินทางมารับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ...
   
ตลาดสดแห่งแรกมาตรฐานสัตว์น้ำปลอดภัย
คุณณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ ประมง จ.ราชบุรี เป็นประธานมอบป้ายรับรองการตรวจตลาดสด (สัตว์น้ำ) โดย...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
เนื้อสัตว์ปลอดภัยรับตรุษจีน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีร่วมกับตลาดศรีเมือง จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีก... 
 
 
   
     

 
 
กรมการค้าภายใน
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมก...
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
คุณธนภณ พัฒนา ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากแผนกวิชาพืชศาส...
   
นายกสมาคมตลาดค้าส่งจีน
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ให้การต้อนรับคณะนายกสมาคมตลาดค้าส...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
Nagoya University
คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผช.กก.ผจก.พร้อมด้วย คุณธนภณ พัฒนา ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nagoy...  
 

 
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผล...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...
+ดูทั้งหมด
 
 
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาเรื่...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษตรกรที่มีปั...
 

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมือง นำ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วม...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.