รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 มะเขือยาว
14.00 
ราคาขึ้น
 ข้าวโพดข้าวเหนียว
12.00 
ราคาลง
 กระเทียมไม่ตัดหมวด
120.00 
ราคาลง
 ต้นหอม
35.00 
ราคาลง
 บวบหอม
14.00 
คงที่
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 มะม่วงแก้วดิบ
16.00 
ราคาลง
 ส้มโอทองดี
20.00 
ราคาลง
 มะม่วงเขียวมรกต
18.00 
ราคาลง
 มะละกอฮอลแลนด์
30.00 
ราคาลง
 กล้วยน้ำว้า
60.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
สร้างความเชื่อมั่นเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผวจ.รบ.เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการ ร้านจำหน่า...
   
ศรีเมืองจัดเสวนาพัฒนาผลิตผักปลอดภัยสู่ความยั่งยืน
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดศรีเมือง เป็นประธานการเสวนา “การพัฒนากลุ่มให้เข...
   
รมช.พาณิชย์ติดตามสถานการณ์การค้า สินค้าเกษตร
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาด อธ...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
“ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการในตลาดศรีเมืองที่ผ่านการตรวจประเมินตามโครงการ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” จำนวนทั้งสิ้น... 
 
 
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
     

 
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.มลฤดี จันทรัตน์ นำคณะนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และบ...
   
อ.กุยบุรี
คุณชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำคณะเกษตรกรผู้ทำนา ในอำเภอกุยบ...
   
สหกรณ์ จ.เพชรบุรี
คุณชาลี ฉ่ำแช่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เพชรบุรี นำคณะสมาชิกสหกรณ์ จำนว...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
สหกรณ์ จ. อ่างทอง
คุณนิชาภา เนื้อเย็น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์ จ.อ่างทอง นำคณะสมาชิกฯ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กล้วย ฝรั่ง มะพร้าว จำนวน 100 คน มาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณประดิษ...  
 

 
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผล...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...
+ดูทั้งหมด
 
 
คุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิตต้อนรับค...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. คุณชาลี ฉ่ำแช่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เพชรบ...
 

นายบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิ...
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนร...

นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาก...
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง G...

ตลาดศรีเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจก...
เมื่อวันที่6เม.ย เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.