รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 แตงกวา
12.00 
คงที่
 กะหล่ำปลีเขียว
13.00 
ราคาลง
 บวบเหลี่ยม
16.00 
ราคาขึ้น
 สลัดแก้ว
50.00 
ราคาลง
 มะเขือไข่เต่า
20.00 
ราคาขึ้น
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 ชมพู่ทับทิมจันทร์
55.00 
ราคาลง
 กล้วยไข่ดิบ
20.00 
ราคาลง
 แอปเปิ้ลวอชิงตันแดง
1,300.00 
ราคาลง
 องุ่นแดง
35.00 
ราคาลง
 น้อยหน่าเพชรปากช่อง
65.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
ศรีเมืองจัดเสวนาพัฒนาผลิตผักปลอดภัยสู่ความยั่งยืน
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดศรีเมือง เป็นประธานการเสวนา “การพัฒนากลุ่มให้เข...
   
รมช.พาณิชย์ติดตามสถานการณ์การค้า สินค้าเกษตร
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาด อธ...
   
เนื้อสัตว์ปลอดภัยรับตรุษจีน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีร่วมกับตลาดศรีเมือง จัดกิจกรรมสร้างความเ...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
สร้างความเชื่อมั่นเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผวจ.รบ.เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชผัก ในกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลส... 
 
 
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
     

 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผช.กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง และคุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผล...
   
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ารับ...
   
นักธุรกิจสิงคโปร์ดูงานศรีเมือง
คณะนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณสิทธิโชค แสนสีมน ผู้จัด...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
เยอรมนีและฟิลิปปินส์ดูงานศรีเมือง
คุณประดิษฐ เหลืองทองเจริญ ผช.กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง และคุณอนันต์วัฒน์ มาศพฤกษากุล ผช.ผจก.ฝ่ายธุรการและการเงิน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตร...  
 

 
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผล...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...
+ดูทั้งหมด
 
 
คุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิตต้อนรับค...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. คุณชาลี ฉ่ำแช่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เพชรบ...
 

นายบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิ...
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนร...

นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาก...
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง G...

ตลาดศรีเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจก...
เมื่อวันที่6เม.ย เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.