รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 มะละกอดิบ
4.00 
คงที่
 ลูกน้ำเต้า
10.00 
คงที่
 กะหล่ำปลีเขียว
10.00 
คงที่
 เห็ดหูหนู
60.00 
คงที่
 กะหล่ำดอกนอก
40.00 
ราคาลง
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 แก้วมังกรเวียดนาม
400.00 
ราคาลง
 ขนุนมาเลย์
18.00 
ราคาลง
 สาลี่หิมะ
480.00 
ราคาลง
 มะม่วงอกร่อง
45.00 
ราคาลง
 มะม่วงแก้วดิบ
18.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
    
 
 

 
 
ศรีเมืองจัดเสวนาพัฒนาผลิตผักปลอดภัยสู่ความยั่งยืน
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดศรีเมือง เป็นประธานการเสวนา “การพัฒนากลุ่มให้เข...
   
รมช.พาณิชย์ติดตามสถานการณ์การค้า สินค้าเกษตร
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาด อธ...
   
เนื้อสัตว์ปลอดภัยรับตรุษจีน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีร่วมกับตลาดศรีเมือง จัดกิจกรรมสร้างความเ...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
สร้างความเชื่อมั่นเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผวจ.รบ.เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชผัก ในกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลส... 
 
 
   
     

 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผช.กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง และคุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผล...
   
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ารับ...
   
นักธุรกิจสิงคโปร์ดูงานศรีเมือง
คณะนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณสิทธิโชค แสนสีมน ผู้จัด...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
เยอรมนีและฟิลิปปินส์ดูงานศรีเมือง
คุณประดิษฐ เหลืองทองเจริญ ผช.กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง และคุณอนันต์วัฒน์ มาศพฤกษากุล ผช.ผจก.ฝ่ายธุรการและการเงิน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตร...  
 

 
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผล...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...
+ดูทั้งหมด
 
 
นายบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีม...
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ คณะศึกษ...
 

นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาก...
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง G...

ตลาดศรีเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจก...
เมื่อวันที่6เม.ย เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็...

นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาก...
เมื่อวันที่ 26 กพ.2560 นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อน...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.