หัวข้อศูนย์บริการเกษตรกร วันที่ อ่านแล้ว
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาเรื่อง บทบาทเอกชนในการติดตามเครือข่ายการผลิตพืชผักปลอดภัย จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 20 ก.ค. 2557 1809
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองนำคณะศึกษาดูงานจากกรมตำรวจดูงานแปลงผักปลอดภัยในโครงการ ผักปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี 19 ก.ค. 2557 634
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาโครงการผักปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี จัดโดยกรมตำรวจ 19 ก.ค. 2557 1269
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมือง นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบสารพิษตกค้างตลาดศรีเมือง สาธิตการตรวจสารพิษตกค้างในงาน Learning Day ในเดือนเมษายน 2557 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 19 ก.ค. 2557 1467
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกร กลุ่ม น้ำหัก ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 19 ก.ค. 2557 1530
7 มกราคม 2557 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 9 ม.ค. 2557 864
16 ธันวาคม 2556 คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 20 ธ.ค. 2556 924
3,6 กันยายน 2556 ตลาดศรีเมืองจัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรปลอดภัย 14 พ.ย. 2556 895
4,11 พฤศจิกายน 2556 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุยหมักชีวภาพ 14 พ.ย. 2556 1132
นายสำเนา หนูกาง เจ้าของแปลงผักนำคณะดูงาน ดูแปลงผักพื้นที่ 6 ไีร่ 5 ส.ค. 2556 1149
ติดตามงานก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 5 กลุ่ม 24 มิ.ย. 2556 1433
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบตลาดสินค้าเกษตร 22 มิ.ย. 2556 910
เกษตรกรเข้ายื่นความจำนง เข้าร่วมโครงการผักปลอดภัย 22 มิ.ย. 2556 962
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมืองนำคณะศึกษาดูงานชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหิดลดูแปลงผักปลอดภัย 22 มิ.ย. 2556 939
ฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมืองประชุมกลุ่มเกษตรกร "กลุ่มหนองสระ" ในวันที่ 8 มิ.ย.56 22 มิ.ย. 2556 1155
จำนวน 22 ข่าว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.