รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 ฟักทองญี่ปุ่น
45.00 
ราคาลง
 หัวปลี (หัว)
5.00 
ราคาลง
 ข้าวโพดฝักอ่อน
38.00 
คงที่
 มันไข่
20.00 
ราคาลง
 ถั่วพู
30.00 
ราคาขึ้น
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 มะม่วงมันเดือนเก้า
25.00 
ราคาลง
 ฝรั่งแป้นสีทอง
26.00 
ราคาลง
 มังคุด
22.00 
ราคาลง
 แคนตาลูป
28.00 
ราคาลง
 องุ่นแดง
40.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
 
 

 
 
ศรีเมืองรับโล่เชิดชูเกียรติตลาดสดน่าซื้อ แห่งแรกของประเทศไทย
ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ตลาดสดน่าซื้อ...
   
ศรีเมืองร่วมจัดศึกมวยปูนเสือการกุศล
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ อดีต สส.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ศึกมวยปูนเสือมวยไทยพัน...
   
มหกรรมปลาสวยงาม 2558
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมปลาสวยงาม...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ศรีเมืองประกาศ No Foam
ตลาดศรีเมืองร่วมกับกรมอนามัย จัดกิจกรรม “รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดศรีเมือง” Say No To Foam โดยนพ.พิภพ เจนสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี เป็นประธานเ... 
 
 
   
     

 
 
เทศบาลนครอุดรธานีดูงานศรีเมือง
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ให้การต้อนรับคุณสุพจน์ วงศ์ใหญ่...
   
พาณิชย์สุโขทัยดูงานศรีเมือง
นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มจังหวัดสุโขทัย เดิน...
   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 ดูงานศรีเมือง
คุณสหัส คำบู่ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง และคุณธณภน พัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒ...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
เชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่พม่า
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ให้การต้อนรับคุณรักษ์ธรรม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา การค้าภายในจังหวัดระนอง และผู้ประกอบการค้าจากจังหวัดระนอง ด่านสิงขร และผู...  
 

 
รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุ...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุ...

รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...
+ดูทั้งหมด
 
 
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาเรื่...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษตรกรที่มีปั...
 

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมือง นำ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วม...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.