รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 ฟักทองญี่ปุ่น
40.00 
ราคาลง
 มะเขือเขียวเสวย
14.00 
คงที่
 แห้ว
60.00 
ราคาลง
 พริกขี้หนูคลองท่อ
35.00 
ราคาลง
 ถั่วลิสง
40.00 
ราคาลง
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 น้อยหน่าเพชรปากช่อง
60.00 
ราคาลง
 สาลี่เป็ด
500.00 
ราคาลง
 ขนุนทองประเสริฐ
17.00 
ราคาลง
 มะม่วงฟ้าลั่น
30.00 
ราคาลง
 ทุเรียนหมอนทอง
75.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
 

 
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูงานศรีเมือง
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานก...
   
ชาวตลาดศรีเมืองร่วมสร้างมหากุศลครั้งใหญ่
พระอาจารย์อลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เดินทางมารับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้...
   
กฐินศรีเมือง 57
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คุณนภินทร – คุณวีณา ศรีสรรพางค์ บิ๊กบอสตลาดศรีเมือง เป...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ถวายพระพรวันพ่อ 57
ตลาดศรีเมือง นำโดยคุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการค้าในตลาดศรีเมือง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพร... 
 
 
   
     

 
 
เทศบาลมาบตาพุดดูงานตลาดศรีเมือง
ส.ท.ไพเราะ สนิทม่วง รองประธานสภาเทศบาลเมือง มาบตาพุด จ.ระยอง นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้า...
   
ฟิลิปปินส์ดูงานศรีเมือง
สำนักผู้แทนเกษตร พิเศษ โดยสถานทูตของฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย นำข้าราชการเกี่ยวกับสายเกษ...
   
ม.เกษตรศาสตร์ดูงานศรีเมือง
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย ร...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
บริษัทเจียไต๋ดูงานตลาดศรีเมือง
คุณประดิษฐ เหลืองทองเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยคุณธณภน พัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทเจียไต๋ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่...  
 

 
รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุ...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุ...

รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

รายงานผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...
+ดูทั้งหมด
 
 
อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วมสัมนาเรื่...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษตรกรที่มีปั...
 

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมือง นำ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่วม...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.