รายการผัก
ราคาวันนี้
สถานะ
 แตงกวา
18.00 
ราคาลง
 มะเขือเหลือง
14.00 
ราคาลง
 ขิงอ่อน
18.00 
ราคาลง
 พริกหยวก
40.00 
ราคาลง
 ผักกาดขาว(ลุ้ย)
18.00 
ราคาขึ้น
รายการผลไม้
ราคาวันนี้
สถานะ
 มะม่วงเขียวเสวย
65.00 
ราคาลง
 มะม่วงโชคอนันต์
33.00 
ราคาลง
 สละ
47.00 
ราคาลง
 แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์
1,100.00 
ราคาลง
 ส้มเขียวหวาน เบอร์ 0
55.00 
ราคาลง
 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250
 
 
 

 
 
จีนเจรจาค้าส่งผลไม้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร...
   
ถวายพระพรวันแม่ 2559
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบ...
   
พัฒนาสินค้าเกษตร
คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเส...
 
 
+ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตลาดสดแห่งแรกมาตรฐานสัตว์น้ำปลอดภัย
คุณณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ ประมง จ.ราชบุรี เป็นประธานมอบป้ายรับรองการตรวจตลาดสด (สัตว์น้ำ โดยมีคุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง กล่าวต้อนรับพร้อมมอบผ้ากันเปื้อนแ... 
 
 
   
     

 
 
พาณิชย์ทุกภูมิภาค
คุณพัจนา ปัญจมรัศร ผอ.สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนารถ คุณทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ พาณิชย์ จ.ราชบุรี ...
   
อดีตอธิบดีกรมประมง
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 คุณนิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษา...
   
ส.พัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง
คุณทีปรัตน์ วัชรางกูร ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางคุณสุริยนต์ ธัญญกิจจานุกิจ นักว...
 
 
+ดูคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด
สภาเกษตรกร จ.ตาก
คุณโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกร จ.ตาก นำคณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณธนภณ พัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับ ณ...  
 

 
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผล...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจส...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแ...
+ดูทั้งหมด
 
 
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผล...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุ...
 

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองร่ว...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมือง นำ...
ภาระงานหลักของศูนย์บริการการเกษตร ฝ่ายพัฒนาการผลิต การบริการทางวิชาการให้กับประชาชนและเกษต...
+ดูทั้งหมด
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
   Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.